اشعار بلوچی
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
اشعار بلوچی
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 2397
نویسنده : محمد بلوچ
 1. بَـلۏچستــانَـئ ســتـا و تــَوْسیپَ:
 2. ○جی بلۏچستانـَئ زڃـد و وَشْ وهَـمْـبۏهِڃـن وطـن
 3.                       تو مـَنی زِرْدَئ مـُرادَئ تَـوْ مَنی ساه و بــدن
 4. جی سَراوان مَلْگزارِڃـن،جالْک و سۏران و مَگـَـس
 5.                       تَـوْ مَنا دۏستـَیـئ مَثالِ ساه و ارواح ونـَفـَس
 6. ○زاهدان وخُواش وبُمْپور،چانْپ ولاشارو کـَـزور
 7.                       دائما تالان باتِڃــن،ایمنی و رۏژِن و نـــور
 8. ○یڃـرفشان آشارونـَسکـَنْد،بَمْـپُشْت گۏنْ هیدوچ وکِــنْتّ
 9.                      کـَهْرِڃـن ڌُکـّالـَئ زدو گوَرگِندوتڃلانْکان مَبَـنْت
 10. ○پَـهْـرِگ ودِزّک گِـیْابڃـن،کـَلـَّگان شِسْتـون و گـُـشْتْ
 11.                   مِلْک و میراثـَنـْتّ پـِتی ماتی مَیْ پُشت؛دانْ پُشت
 12. ○باهـو ودَلگان و کاجَـوْ، دَشتیـاری و نِـگـُـوَر
 13.                کیلـَّگ وبَست و ڌَگارودِرَچْک و دارَنْتّ پُرثـَمَر
 14. ○کـَهیر و بیـر،بِـنْت و دِهـان،پَنُـّۏچ و هیچّان وکـُـتڃـچ
 15.                  شـَهْر دِراج وڌَمـِّن و اَبْتِر،سِـپاهِـڃــن آسْـپـیـچ
 16. ○آ کسِرْکـَنْد ویڃت و نڃکشهر،راسک وپارۏد ومۏرتان
 17.                    کـَهْچَـروزِڃـدَنْـت بلۏچی،شهـرو باگ و بُستان
 18. ○باگِڃـن مسکۏتان و بـَزمان،مَیْـزَرِڃـن اِیْـرَنـدگان
 19.                    پـُلـِّڃـنْ گـُـوَرْناگان نُۏکان،وَشّ هوایِڃـن مۏلْـتان
 20. ○پـیشِّـن وسرباز و گِیْابان گـَنْـجْبـارڃـن چَهْبار
 21.                   گـُوکسَرْدانْ گـَبدو گـَنزو تِڃس وجاشْک ورۏبار
 22. ○مُلْکـَـنْتّ مَـیْ پُرْگـَنْجِـڃنْ دَرْیایَـئ کـَش وکِـرّوکِنار
 23.                    ساوَڗڃن مَوْجان وچَوْلانْ چـِسْـتـَنْتّ چۏ کۏه وتَلار
 24. ○چاپ و سُـهْـبَت وتِرَپّ و تِریـپَّـنْت هَـرْگـُـوَرا مَوْجَـنْـت و چَوْلْ
 25.                    لایِـکِ سَـیْل ونَدارِنْـت،رَبَّـئ کُـدْرَتِن ڌوْلْ پَه ڌوْل
 26. ○راچـِن وبۏجیگ و یَکـْدار،لانـْچ کارَنْت ساستان
 27.                 تَـهْرْپه تـَهْرِڃـن گـَنْج ومال ورَنْگ پَه رَنْگِڃن اَدْلَـسان
 28. ○ماهیگ هَر رَنْگڃـن زِرا مانْ رَبَّئ پاکڃن کُدْرَتان
 29.                  چَه وَتی گـَنْجڃن دَرَا دَنْت رِزْک ورُۏزی وَرْد و نان
 30. ○جی بلۏچستان پَه تـَهی مِسْکِڃن ڌَگاروکـَهْچَران
 31.                     مۏسُم و وَشِّڃن هوای ومُۏلـُم وزڃدَت زِران
 32. ○جی بلۏچستان پَه تـَهی مِڃتاپ و باگ و کیلـَّگان
 33.                    تـَهی بهِشْتِڃن سَرْزِمینـَّــئ رَنْگ پَه رَنْگِڃن میوَهان
 34. ○جی بلۏچستان په تـَهی آ شاهگانڃـن کوچَّگان
 35.                   گـُـواشْ و سَرْتَـل کـَـوْرْدَپ وﮄنْپاد و کۏهی دامُنان
 36. ○جی تـَهی ناه ومُزاپْـتی،انْب وزیْتون و انار
 37.                       هالگ وانْگوروپَـپِـیّـا مۏز ونارنگی کـُنار
 38. ○لیمبوشیرین ومـُڗَکـَّه،سۏپ وزردآلو خیار
 39.                     تام و بـَرام چۏ بـِڃنَـگاهِنْت،نرم وشیرین آبدار
 40. ○تڃجَگ وکو̈طِگ شـَکـَرْ تامِڃن وَلّ وپُرْتَکالْ
 41.                     جی بلۏچستان نَگـِندَن،من تـَهی مَـ̈طّ ومِـثالْ
 42. ○جی بلۏچستان کـزوری پـَرتـَهی زِڃدا زَریـْتّ
 43.                 چه گـُلا نِڃمْ بال بَـیْتْ،هر وَهْدا که تـیّ ناما گِریتّ
 44.                                              25/12/78 شمسی،کزوری
 45. توضیح و ترجمه برخی از واژه ها به فارسی:
 46.  جی:فدات، جانم  ساه:نفس وروح
 47.  رۏژِن:روشن(صفت)  ڌُکـّال:خشکسالی(صفت بیانی ساده)
 48.   تڃلانْکان:هُـلْ دادنها    کـَهْرِڃـن ڌکـّالْ:خشکسالی بد ؛ شدیدوظالم
 49.   چـِسْـتـَـنْـتّ : بلند شده اند (فعل ماضی نقلی سوم شخص جمع)
 50. تِرَپّ و تِریـپَّ:صوت ؛شِــبه جمله یا نـام آوا
 51.  چَوْلْ:موج  چـۏ کـۏه وتَـلار:مثل کوه وصخره
 52.  شـَکـَرْتامِڃن وَلّ:شاخه وخوشه ی شکرطعم(موصوف وصفت)
 53. تڃجَگ وکو̈طِگ:خربزه وهندوانه
 54.  چاپ و سُـهْـبَتْ:رقص وکف زدن گِریتّ:می گیرد (فعل مضارع اِخباری)
 55.  تـَهی ناه: خرمای تو (مضاف ومضافٌ الیه)
 56. زِرْ: دریــا (اسم عام ؛مفرد ؛معرفه،غیر مشتق=جامد)
 57. مَـ̈طّ ومِـثالْ:مثل ومانند (اَدات تشبیه که بین مُـشـبَّه ومُشَــبَّهٌ می آید)
 58. ڌوْل پَه ڌوْل= تـَهْـرْپَه تـَهْـرْ:رنگ به رنگ ؛مُـدبه مُـد
 منبع:

مطالب مرتبط با این پست
.می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: